Barion Pixel

Változások folyamatosan körülvesznek minket. Mostani vendégszerzőnk Dobos Gergely felnőttképzés területén (felnőttképzési szakértőként) tevékenykedik már hosszú évek óta.  Felkértük, hogy az aktuális (2020. szeptemberétől életbe lépő) törvényváltozás okán segítsen összefoglalni a teendőket, a módosításokat a tréninget, oktatást tervező, szervező vállalkozók részére. 

Korábban az állami vagy EU-s támogatási források felhasználásával megvalósuló vagy bizonyos szabályozott (pl. OKJ) oktatások és képzések kivételével minden képzés nem „felnőttképzési tevékenység”, hanem „képzési tevékenység volt”. Ezt a felnőttképzési szakma ún. szabadpiaci képzésnek nevezte, amik nem tartoztak a törvény hatálya alá csak annyiban, hogy OSAP-olni kellett, vagyis statisztikai adatszolgáltatást kellett a képzést követően teljesíteni. Mást nem.

Ez – több minden mással együtt – 2020. szeptember 1-jétől megváltozik a 2020. január 1-jén módosult felnőttképzési törvény miatt.

Minden, ami „szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés”, már bejelentés köteles.

Bizonyos képzések (pl. OKJ-s képzések, EU-s vagy állami forrásokból megvalósuló képzések stb.) pedig még szigorúbb előírások betartása mellett engedélykötelesek.

MI VONATKOZIK A „CSAK” BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKRE?

A tréningek, szakmai oktatások, gyorstalpalók is felnőttképzési tevékenységnek minősülnek (de pl. a workshopok, tanácsadás nem), így 2020. szeptember 1-jétől bejelentés alapján végezhetőek.

A törvény új előírásaira való zökkenésmentes átállást biztosító ún. átmeneti szabályok megengedik, hogy a „régi rendszerben” bizonyos képzésekre engedélyt szerzett intézmények azon engedélyek alapján még később is a korábbi szabályok szerint dolgozhassanak. Akiket ezek az átmeneti szabályok nem érintenek, azoknak már az új szabályok szerint kell dokumentálniuk képzéseiket.

Első lépésként be kell jelentenie azt a szándékát, hogy bejelentésköteles képzéseket szeretne tartani, de még nem konkrét dátumokkal. Ezt a bejelentést a 2020. július 1-jétől működő far.nive.hu oldalon tudja megtenni, az ott leírt tájékoztató szerint.

Egy tipp: bejelentés előtt javasolt ellenőrizni, hogy a „8559 Mns egyéb oktatás” szerepel-e a vállalkozás tevékenységei között.

Figyelni kell arra, hogy a későbbiekben, adatváltozás esetén vagy ha megszünteti a felnőttképzési tevékenységét, ezt is be kell jelenteni.

FELADATOK BEJELENTÉS ALAPJÁN VÉGZETT KÉPZÉSEK ESETÉN

  1. Felnőttképzési szerződést kell kötnie

A felnőttképzési szerződés tartalmát a felnőttképzési törvény konkrétan meghatározza. A felnőttképzési szerződést csak az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén kell írásban megkötni, azonban ha a képző mégis írásban köti meg, abban fel kell tüntetni, hogy az a felnőttképzési törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.

  1. Résztvevő kérése esetén tanúsítványt kell kiállítania

Tanúsítvány formája kötött, azt az elektronikus rendszeren keresztül lehetséges előállítani, ami így – annak kiállítási dátuma tekintetében is – naplózott tevékenység, tehát megjelenik a rendszerben, hogy mikor került kiállításra. Ugyanezen elektronikus rendszeren keresztül történik a résztvevők elégedettségmérő kérdőívének anonim, önkéntes kitöltése.

  1. Személyes adatokat kell kezelnie

A felnőttképzési törvény felhatalmazza (illetve kötelezi is) a képzőt, hogy bizonyos adatokat a résztvevőktől bekérjen, tároljon. Ezek személyes adatok, meg kell adni a TAJ számot, adóazonosító jelet is, illetve egyéb képzéssel kapcsolatos adatok (pl. végzettség).

UPDATE: a kezelendő adatok köre 2021. január 1-jével jelentősen szűkült és nem kell már TAJ számot vagy adóazonosító jelet sem bekérni.

  1. A konkrét képzésekről adatot kell szolgáltatni egy elektronikus rendszerbe

A képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatot kell szolgáltatni a korábban megjelölt far.nive.hu oldalon keresztül.

Továbbá, a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatot is szolgáltatni kell.

A természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére adatai továbbításának megtiltására vonatkozó lehetőségről viszont kötelező tájékoztatni a résztvevőt.

Így ha a résztvevő ezt megtiltja, ezeket az adatokat nem kell továbbítania. Ugyanakkor a képzőnek igazolnia kell tudnia, hogy a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a  Ptk. 6:7.  § (3)  bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását megtiltotta.

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni.

UPDATE: változott az adatszolgáltatás tartalma, nem kell adóazonosító számot regisztrálni, bekerült ugyanakkor a képzési díj és annak költségviselőjére vonatkozó adatszolgáltatás, ez ugyanakkor érdemi változást nem jelent az elektronikus felületen, mert eddig is kérte a rendszer. További lényeges változás, hogy megszűnt az adattovábbítás megtiltásának lehetősége és ennek megfelelőn erről tájékoztatni sem kell a résztvevőt.

  1. OSAP statisztika

Ezt korábban is teljesíteni kellett a képzési tevékenységeknél. Ez az osap.mer.gov.hu oldalon volt és jelenleg is elérhető, a bejelentés alapú képzéseknél a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakképzési és felnőttképzési modulját kell majd használni. A képzésekről a képzés végét követően néhány általános adatot, illetve anonim módon a résztvevőkről kell adatokat megadni.

UPDATE: kivették a jogszabályból az OSAP statisztikát, ugyanis a FAR-ba szolgáltatott adatokból a szükséges adatok kinyerhetőek, ahhoz a képzőnek nem kell (illetve érdemben eddig sem kellett) további adatokat szolgáltatnia.

KOHERENCIA – MI EZ ÉS MIÉRT FONTOS?

A jogszabály külön nem nevesíti ezt, ugyanakkor a korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a képző intézmény sokszor nem fordít kellő figyelmet arra, hogy a lejelentett adatok, információk, illetve a dokumentumokon látható, azokból következő információk koherensek legyenek, vagyis egyezzenek. Ilyen, ha pl. nem lettek változások bejelentve vagy adminisztrációs hiba történik, dokumentumok esetlegesen elvesznek, több példányban készülnek el, de nem az aktuális került archiválásra vagy hiányos a dokumentáció, satöbbi.

Azzal kell számolni, hogy a képző intézmény kötelessége, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljen. Az, hogy harmadik személyek mit nem teljesítettek (nem adtak időben információt, nem küldtek meg valamit stb.), ami miatt nem vált lehetségessé bizonyos előírás teljesítése, ezt a hatóság nem tudja figyelembe venni. Kivéve, amennyiben pl. adatszolgáltatásra használandó online felületek – átmenetileg akár – nem működnek és emiatt az adatszolgáltatási határidő teljesítése kerül veszélybe vagy válik lehetetlenné. Ilyenkor javasolt a hibát prnt scrn-ezve elektronikusan felvenni a kapcsolat a hatósággal és a küldött és válaszként kapott e-mailt kinyomtatni, archiválni.

A jogszabályi előírásokkal való alaposabb megismerkedés azért is fontos a képzést folytató intézmények számára, mert a bejelentési kötelezettség mellett a hatóság a jogszabályoknak való megfelelést ellenőrizheti, ellenőrzi, illetve a nem megfelelést pénzbírsággal is szankcionálhatja.

VÉGÜL… GONDOLD ÁT: TÉNYLEG OKTATÁS?

Olyan tevékenység, aminek leírásában vagy nevében benne szerepel az oktatás vagy képzés szó, és ezt így is hirdeted, nagy eséllyel a törvény hatálya alá tartozó, bejelentés-köteles tevékenység.

Át kell azonban gondolni, meg kell vizsgálni az adott tevékenységet. Ha csak az elnevezése oktatás, de valójában inkább workshop, tanácsadás, konzultáció, amire nem lehet egyértelműen ráhúzni, hogy „szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés”, akkor nem kell a fenti szabályokat alkalmazni, viszont ebben az esetben javasolt az oktatás, képzés szót is kerülni mind a képzés megnevezésében, mind a képzés marketing anyagaiban. Természetesen ezeket a tevékenységeket ne oktatásként vagy képzésként számlázd.

Tartsd észben azonban azt is, hogy a konkurencia is figyel Téged. Amennyiben azt látja, hogy azért nevezed át a képzéseidet workshopra és tanácsadásra, mert ki akarod kerülni a szabályokat, de ugyanúgy oktatásokat tartasz, nem lesz rest ezt tudatni a hatósággal sem.

Részletesebben a témában itt olvashatsz!

Dobos Gergely
vendégcikk szerző
http://www.dobosgergely.hu

Ha úgy gondolod, hogy hasznos volt a bejegyzés, oszd meg bátran. Forrásként kérlek tüntesd föl ezt a cikket aktív linkkel! Köszönjük szépen.

További cikkek

A VA “CSAK” egy virtuális asszisztens?

A VA “CSAK” egy virtuális asszisztens?

A VA "csak" egy virtuális asszisztens? - Kezdjük rögtön a legelején. Kik azok a virtuális asszisztensek ? "A virtuális asszisztens, egy gyűjtőfogalom, amit azokra a MAGASAN KÉPZETT SZAKEMBEREKRE használunk, akik virtuálisan, a távolból egy-egy vállalkozásnak (vagy...