Barion Pixel

Virtuális Asszisztensek Etikai Kódexe

virtuális asszisztensek pozitív megítélése, egységes piaci magatartásának meghatározása érdekében vált szükségessé a Virtuális Asszisztensek Etikai Kódexe.

ELŐSZÓ

 

Üdvözöllek!

Kiss-Márton Adrienn vagyok, a Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület elnöke. Fontos küldetésemnek tartom, hogy a virtuális asszisztens kínálati piacon az etikus működés biztosítva legyen. A Virtuális Asszisztensek Etikai Kódexe a virtuális asszisztencia keretében zajló tevékenységeket, a virtuális asszisztens magatartását meghatározó etikai normák gyűjteménye. 

Virtuális Asszisztensek Etikai Kódexe azokat az elveket és magatartási szabályokat tartalmazza, amelyeknek a betartását a Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület elvárja. 

Virtuális Asszisztensek Etikai Kódexe a szolgáltatásban résztvevők (vállalkozókvállalkozások, stb.) értékeinek és emberi méltóságának megőrzését szolgálja, valamint segítséget nyújt a felmerülő etikai dilemmák feloldásában.

Virtuális asszisztens (VA) és a leendő ügyfél kapcsolata 

 • A virtuális asszisztens szolgáltatásait bemutató nyilvános felületein készségeit, képességeit pontosan feltünteti. 

 • VA vállalja, ha valamihez nem ért és csak olyan szolgáltatást nyújt, amiben maximálisan kompetensnek érzi magát és vállalni is tudja a rábízott feladat teljesítést.  

 • VA pontos tájékoztatást ad arról, hogy mennyire gyakorlott az általa nyújtott szolgáltatásban. 

 • VA csak akkor köt szerződést az ügyféllel, ha biztos abban, hogy az ügyfél által delegálandó, kiszervezendő feladatok ellátására rendelkezik a megfelelő tudással, tapasztalattal 

Virtuális asszisztens és az ügyfél kapcsolata

 

 • VA a szerződésében pontosan kitér a szolgáltatásai igénybevételének feltételeire, módjára, a határidőkre, és ezekhez tartja is magát.

 • VA vállalja a felelősséget a munkájáért, az általa okozott kárt megtéríti. 

 • VA a rá bízott információkat, a vele megosztott adatokat megőrzi és fokozottan figyel azok biztonságára. Harmadik személlyel csak az ügyfél kifejezett kérésére osztja meg azokat.  

 • VA türelemmel kezeli az ügyfél kéréseitAmennyiben ügyfele kéri, javaslatot tesz optimalizációs lehetőségekre a folyamatokban, de tiszteletben tartja az eddigi ügymenetet. 

 • VA számára minden ügyfele egyformán fontos, nem rangsorol közöttük. 

 • VA minden tőle telhetőt megtesz az ügyfelei érdekeinek és jó hírnevének védelme érdekében azzal, hogy virtuális asszisztensként az ügyfelét támogatva az ügyfél sikerén együtt dolgoznak. 

 • VA a szerződéses jogviszony során ügyfelét minden olyan körülményről időben tájékoztatja, ami negatívan befolyásolja hatékonyságát. 

Virtuális asszisztens és VA kollegák kapcsolata

 • VA őszinte és pontos a kompetenciáit illetően. Nem túlozza, nem kozmetikázza a szakmai előéletét. 

 • A virtuális asszisztencia pozitív megítélése fontos számára. Ezért kerül minden olyan megnyilvánulást, ahol károsíthatja a VA-k hírnevét, megítélését. 

 • Kommunikációi, cégneve, tartalmai során igyekszik odafigyelni, hogy tevékenységével más VA hírnevét ne károsítsa. VA társa által létrehozott tartalmakat nem lop el, csak forrásmegjelöléssel használja fel azokat. Amennyiben akarata ellenére ez mégis előfordulna, úgy haladéktalanul gondoskodik a probléma megoldásáról.  

 • Mindig tisztességesen jár el. 

 • Tiszteletben tartja VA társai munkáját, így nem dolgozik áron alul. VA társát megkerülve, nem csábítja el ügyfelét olcsóbb tarifával. 

 • VA társaival folytatott szakmai beszélgetések során elhangzott információkat nem használja fel saját haszonszerzése céljára. 

 

Virtuális asszisztens és a VAM közösség kapcsolata

 

 • VA vállalkozásában a legmagasabb kompetencia és professzionalizmus eszméit gyakorolja. 

 • Tudását és képességeit felhasználva saját csatornáin keresztül erősíti a virtuális asszisztencia pozitív megítélését, a szolgáltatást igénybe vevők terén minél szélesebb körben való megismertetését. 

 • Nem vesz részt olyan tevékenységben, mely közvetlenül vagy közvetve negatívan hat a virtuális asszisztencia megítélésére. 

 • Nem vállal olyan munkát, ami törvénytelen, tisztességtelen, ami rossz fényt vetne a virtuális asszisztenciára. 

 • Felelősségének tartja a tisztességes, átlátható, őszinte, etikus üzleti hozzáállást. 

 • Folyamatos fejlődésre, ismeretei bővítésére törekszik, hogy szolgáltatásait maximális minőségben tudja nyújtani. 

 • Naprakészen tartja ismereteit a vállalkozására vonatkozó hatályos szabályozások terén. 

 

Virtuális asszisztens vállalkozás és saját maga, mint a vállalkozó kapcsolata 

 • Büszke magára, hogy emberként és szakemberként megtalálta a helyét a világban. 

 • Törekszik rá, hogy csak olyan munkát vállaljon el, amit szeret és élvez. 

 • Megünnepli a sikereket, a mérföldköveket. 

 • Csak számára ideális ügyfelekkel dolgozik. Azokkal, akik értékelik és megbecsülik a munkáját, akik tisztában vannak vele, hogy ha mindenki azt csinálja, amiben a legjobb, a végeredmény csak a legjobb lehet. 
   

 

Hatályos 2019.10.11-től

A Virtuális Asszisztens etikai kódexet elfogadó, eszerint működő hazai virtuális asszisztensek elérhetősége:

Irodamanager
Virtualis Manager
H. Simon Judit
MiriveL
Virtassistant
Annava – Virtuális Asszisztencia
Molnár Szabina
www.bizd-rank.hu.

Friss hírek a virtuális asszisztenciáról

Kérdésed van?
Írj nekünk!

szia@vamagyarorszag.hu