Barion Pixel

Impresszum

1. Szolgáltató neve  

Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület

2. A szolgáltató székhelye 

7634 Pécs Hegymeg dűlő 4.

3. A szolgáltató elérhetősége: 

szia@vamagyarorszag.hu  

4. Szolgáltató nyilvántartási száma: 

 02-02-0004012

5. A tárhelyszolgáltató adatai: 

Webonic Kft. 
8000 Székesfehérvár 
Budai út 9-11. 
 
Cégjegyzékszám: 07-09-025725 
Adószám: 25138205-2-07 

Jogi nyilatkozat

Jelen honlap böngészésével Kiss-Márton Adrienn (a továbbiakban: jogtulajdonos, szerző) szellemi termékét olvasod.

A honlapon (www. vamagyarorszag.hu), a www.virtualisasszisztens.blog.hu weboldalon, valamint a szerző által kezelt social media felületeken, csoportokban:

FaceBook oldal ( https://www.facebook.com/irodamanager/; https://www.facebook.com/VirtualisAsszisztensekMagyarorszagon/),

FaceBook csoportok: https://www.facebook.com/groups/VirtualisAsszisztensKeresKinal/

https://www.facebook.com/groups/virtualisAsszisztensekMagyarorszagon/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCklaWBvXC69L-tYHl68afDg

a jogtulajdonos által közzétett teljes szöveges, grafikai, animált tartalom jogtulajdonos szerzői jogi védelem alatt állnak, annak tulajdonát képezik.

Jogtulajdonos célja, hogy az online vállalkozástámogatás formájáról, előnyeiről informálja, edukálja a hazai virtuális asszisztenseket, a virtuális asszisztencia iránt érdeklődőket és az online vállalkozástámogató szolgáltatást igénybe venni kívánókat.

Mint szerző és jogtulajdonos kifejezetten úgy nyilatkozom, hogy nem járulok hozzá a honlapon (www.vamagyarorszag.hu), valamint a www.virtualisasszisztens.blog.hu weboldalon, továbbá a fent említett social media csatornáimon  közzétett tartalmak, illetve az általam készített információs termékek, tananyagok üzleti célú másolásához, vagy bármely más célból történő felhasználásához azoknak a nagymértékben hasonló módon történő bármilyen olyan átvételéhez, amelyen a szerzőségemet nem jelölik.

A honlap, a blogoldal,  a FB oldal, FB csoportok, a YouTube csatorna tartalma és az információs termékek, a jogtulajdonosi írásbeli hozzájárulásom nélkül történő másolása, terjesztése ellen, mint tulajdonos minden jogi eszközzel fel kívánok lépni.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző az alábbi jogokat érvényesítheti:

  • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  • követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  • követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  • követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
  • követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
  • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását; továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését, valamint
  • kártérítést követelhet a polgári jog felelősségi szabályai szerint.

Tisztességtelen piaci magatartás tilalma

Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a fentieknél is szélesebb körben védi a tisztességes piaci versenyhez való jogot.

Kifejezetten megtiltja minden olyan tevékenység folytatását, mely a versenytárs, illetve termékének felismerését lehetővé teszi, illetve jó hírnevét sértheti – pl. nem minőségi szolgáltatást nyújt.

A jellegbitorlóval szemben ugyanazok a polgári és büntetőjogi lépések kezdeményezhetők a jogosult által, mint a szerzői jog megsértőjével szemben.

A honlap olvasója

Jogtulajdonos vélelmezi, hogy a honlapot a látogató csak nézelődés, azaz böngészés, illetve vásárlás céljából látogatja meg, és tiszteletben tartja a megfogalmazott tilalmakat.

Amennyiben, a fentiek ellenére jogtulajdonos vagy jogi képviselője bizonyíthatóan észleli a jogellenes másolást, jogtulajdonos az engedély nélküli felhasználásért minden jogsértés esetén 35.000 forint + Áfa (jelenleg AAM) /nap kötbért köt ki. Másolásnak minősül az is, amennyiben a nem engedélyezett, átvett elemet kevesebb, mint 50% módosítással használnak fel jogtulajdonos engedélye nélkül. A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja. A kötbér alkalmazása ugyanakkor nem zárja ki a jogtulajdonos által a fentiekben már felsorolt szankciók érvényesítését.

A honlap olvasója ennek tudatában használja a honlapot, ment le vagy másol tartalmat. Szerzői jogi jogsértés esetén a jogtulajdonos közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Jogtulajdonos felelőssége

A weboldalon megjelenő információk és adatok a szerző közel, 20 éves HR, pénzügy területén, valamint 10 éves vállalkozástámogatói munkája során szerzett tapasztalatának termékei, kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak, ezért a megjelenő információk nem minősülnek és semmilyen körülmények között nem tekinthetők személyre, vagy ügyre szóló tanácsadásnak. A weboldalon megjelenő információk és adatok bármilyen módon és formában történő felhasználása kizárólag az Ön saját felelősségére történhet.

Az oldal üzemeltetője:

Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület

e-mail: szia@vamagyarorszag.hu

weboldal: www.vamagyarorszag.hu

Szerzői jogok tulajdonosa:

Kiss-Márton Adrienn

e-mail: azirodamanager@gmail.com

weboldal: www.irodamanager.hu ; www.virtualisasszisztens.blog.hu

Jogi képviselő:

Lohn Ügyvédi Iroda

weboldal: www.lohn.hu