Barion Pixel

AZ ÉV VIRTUÁLIS ASSZISZTENSE – részvételi szabályzat

1. A pályázat szervezője
Az „AZ ÉV VIRTUÁLIS ASSZISZTENSE” (továbbiakban: “pályázat”) szervezője a Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület (székhely: 7634 Pécs, Hegymeg dűlő 4.), a továbbiakban: “Szervező”. A pályázathoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a pályázat lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, valamint a Pályázat során kezelt adatok feldolgozását  a továbbiakban a Virtuális Asszsiztensek Magyarországon Egyesület, mint: “Lebonyolító” és „Adatfeldolgozó”) végzi.

2. Kik vehetnek részt a pályázatban?
A pályázatban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező személy, akinek van működő vállalkozása, adószámmal rendelkezik.

Pályázó a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzatban (“részvételi szabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét az adott Pályázattal összefüggésben a nyeremény átadásának kapcsolatfelvétele céljából kezelje, továbbá pályázó a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a VAM (Virtuális Asszisztensek Magyarországon – VA szolgáltatást nyújtók) FB csoportban és a VAME – Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület FB oldalán közzé tegye a nyertes fotóját a nyertes nevével együtt.

3. A pályázat benyújtásának időtartama:
A pályázat 2023. november 20. (hétfő) 08 óra 00 perctől 2023. december 03. (vasárnap) napja 20 óra 00 percéig tart. Pályázat benyújtása a VAMadatbázis kitöltése, ahol érvényes adószámot is szükséges feltüntetni. A pályázatnak nem feltétele, azonban a közönségszavazáson csak azon pályázók vesznek részt, akik fotót is csatolnak a pályázatukhoz.

4. A pályázat menete

A pályázók online, a vamagyarorszag.hu oldalon található űrlapon nyújthatják be a pályázataikat 2023. november 20-tól december 03-ig. A közönségszavazásra is benyújtott pályázatok bemutatkozása 2023. december 8-án a vamagyarorszag.hu weboldalra kerül feltöltésre, és a Vamagyarorszag Facebook oldalán is közzétételre kerül. A pályázókra szavazni 2023. december 8. 9:00 és 2023. december 22. 20:00 között a VAM – Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület FB oldalán lehet. A szavazatok (pozitív emotikonok – like, ölelés, szív – ) száma alapján alakul ki a végső sorrend, ami alapján eldől, hogy ki a közönség számára az Év Virtuális Asszisztense Magyarországon 2023-ben. Amennyiben a szavazás zárásakor holtverseny alakul ki, úgy a szavazás időtartamát 24 órával meghosszabbítjuk.
Eközben a zsűri tagjai is felállítanak egy sorrendet szakmai szempontok alapján. A szakmai díj és a közönség díj kihirdetésére és átadására 2024. január 5-én kerül sor az Évindító VA találkozón.

A pályázat díjai

Az Év viruális asszisztense 2023 pályázat szakmai szempontok alapján kikiáltott győztese viselheti az Év virtuális asszisztense 2023 címet, erről oklevelet kap, díjmentes belépést az Év indító országos VA találkozóra 2024.01.05-én, továbbá egy bemutatkozó interjú készül vele a vamagyarorszag.hu oldal blogjára. Együttműködő partnereink felajánlásából nyer:

  • 1 órányi mentorálás, szövegírás, SM kezelés Bucsányi Krisztiántól
  • 2024. évi adókalkulátorok a Vállalkozás okosan jóvoltából
  • Kétórás konzultációs csomag e-mail-marketing témában a ListaMestertől br. 44 000,- Ft értékben
  • 1 órás üzleti tanácsadói konzultáció (150 € értékben) a Karson Consulting jóvoltából
  • páros PRÉMIUM+ Magyar Marketing Fesztivál 2024 belépő + előadási lehetőség egy Miklovicz Norbert által szervezett konferencián

A közönségszavazáson nyertes pályázó az Év virtuális asszisztense 2023 – közönségdíjas címet viselheti, melyről oklevelet kap, továbbá díjmentes belépést az évindító országos VA találkozóra 2024.01.05-én, páros PRÉMIUM+ Magyar Marketing Fesztivál 2024 belépő, valamint egy bemutatkozó interjú készül vele a vamagyarorszag.hu oldal blogjára.

A Szervező különdíjak odaítélésével a kiemelkedő virtuális asszisztensek munkáját meglepetés ajándékokkal és oklevéllel ismeri el.

5. Kik nem vehetnek részt a pályázaton?

A pályázatban nem vehetnek részt az VAME elnökségi tagjai, munkatársai és Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik, valamint azok a virtuális asszisztensek, akik nem rendelkeznek működő vállalkozással.

A pályázat Szervezője az esetleges hibás, valótlan pályázatokért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú pályázatok helyességének elbírálására a jogot Szervező fenntartja magának. Továbbá Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére is.

6. Felelősség kizárása

A pályázó a fényképének beküldésével kinyilvánítja, hogy az adott kép szerzői jogai a birtokában vannak. vagy a szerzői jogok tulajdonosának beleegyezésével rendelkezik. Szervezőt erre vonatkozóan felelősség nem terheli. A szerzői jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan Szervező mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

Szervező nem vállal felelősséget a pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A pályázó által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért vagy meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A pályázatot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

7. Személyi jövedelemadó, adók, költségek
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is.

8. Vegyes rendelkezések

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket, illetve problémákat a szia@vamagyarorszag.hu e-mail címen lehet jelezni. A pályázatba való nevezéssel a pályázó automatikusan elfogadja ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden a www.vamagyarorszag.hu oldalt, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére.
Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a pályázó téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a pályázat weboldalán.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely pályázóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a pályázótól, illetve felfüggessze vagy kizárja a pályázót a pályázatból. A tisztességtelen magatartást tanúsító pályázók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a pályázattal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.