Barion Pixel

AZ ÉV VIRTUÁLIS ASSZISZTENSE 2022 – részvételi szabályzat

1. A pályázat szervezője
Az „AZ ÉV VIRTUÁLIS ASSZISZTENSE 2022″ (továbbiakban: “pályázat”) szervezője a Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület (székhely: 7634 Pécs, Hegymeg dűlő 4.), a továbbiakban: “Szervező”. A pályázathoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a pályázat lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, valamint a Pályázat során kezelt adatok feldolgozását  a továbbiakban a Virtuális Asszsiztensek Magyarországon Egyesület, mint: “Lebonyolító” és „Adatfeldolgozó”) végzi.

2. Kik vehetnek részt a pályázatban?
A pályázatban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező személy, akinek van működő vállalkozása, adószámmal rendelkezik.

Pályázó a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzatban (“részvételi szabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét az adott Pályázattal összefüggésben a nyeremény átadásának kapcsolatfelvétele céljából kezelje, továbbá pályázó a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a VAM (Virtuális Asszisztensek Magyarországon – VA szolgáltatást nyújtók) FB csoportban és a VAME – Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület FB oldalán közzé tegye a nyertes fotóját a nyertes nevével együtt.

3. A pályázat benyújtásának időtartama:
A pályázat 2022. november 18. (péntek) 08 óra 00 perctől 2022. december 05. (hétfő) napja 20 óra 00 percéig tart. Pályázat benyújtása a VAMadatbázis kitöltése, ahol érvényes adószámot is szükséges feltüntetni. A pályázatnak nem feltétele, azonban a közönségszavazáson csak azon pályázók vesznek részt, akik fotót is csatolnak a pályázatukhoz.

4. A pályázat menete

A pályázók online, a vamagyarorszag.hu oldalon található űrlapon nyújthatják be a pályázataikat 2022. november 18-tól december 05-ig. A közönségszavazásra is benyújtott pályázatok bemutatkozása 2022. december 15-én a vamagyarorszag.hu weboldalra kerül feltöltésre, és a Vamagyarorszag Facebook oldalán is közzétételre kerül. A pályázókra szavazni 2022. december 15. és 2023. január 05. között a VAM – Virtuális Asszisztensek Magyarországon Egyesület FB oldalán lehet. A szavazatok száma alapján alakul ki a végső sorrend, ami alapján eldől, hogy ki a közönség számára az Év Virtuális Asszisztense Magyarországon 2022-ben. Amennyiben a szavazás zárásakor holtverseny alakul ki, úgy a szavazás időtartamát 24 órával meghosszabbítjuk.
Eközben a zsűri tagjai is felállítanak egy sorrendet szakmai szempontok alapján. A szakmai díj és a közönség díj kihirdetésére és átadására 2022. január 19-én kerül sor a X. Magyar Marketing Fesztiválon.

A pályázat díjai

Az Év viruális asszisztense 2022 pályázat szakmai szempontok alapján kikiáltott győztese viselheti az Év virtuális asszisztense 2022 címet, erről oklevelet kap, továbbá egy bemutatkozó interjú készül vele a vamagyarorszag.hu oldal blogjára. Együttműködő partnerünk a ListaMester felajánlásából nyer egy 2 órás e-mail marketing konzultációs csomag, továbbá a Vállalkozás okosan felajánlásából: Brutál pakk – online vállalkozói képzés.

A közönségszavazáson nyertes pályázó az Év virtuális asszisztense 2022 – közönségdíjas címet viselheti, melyről oklevelet kap.

A Szervező különdíjak odaítélésével a kiemelkedő virtuális asszisztensek munkáját meglepetés ajándékokkal és oklevéllel ismeri el.

5. Kik nem vehetnek részt a pályázaton?

A pályázatban nem vehetnek részt az VAME elnökségi tagjai, munkatársai és Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik, valamint azok a virtuális asszisztensek, akik nem rendelkeznek működő vállalkozással.

A pályázat Szervezője az esetleges hibás, valótlan pályázatokért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú pályázatok helyességének elbírálására a jogot Szervező fenntartja magának. Továbbá Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére is.

6. Felelősség kizárása

A pályázó a fényképének beküldésével kinyilvánítja, hogy az adott kép szerzői jogai a birtokában vannak. vagy a szerzői jogok tulajdonosának beleegyezésével rendelkezik. Szervezőt erre vonatkozóan felelősség nem terheli. A szerzői jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan Szervező mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

Szervező nem vállal felelősséget a pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A pályázó által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért vagy meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A pályázatot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

7. Személyi jövedelemadó, adók, költségek
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is.

8. Vegyes rendelkezések

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket, illetve problémákat a szia@vamagyarorszag.hu e-mail címen lehet jelezni. A pályázatba való nevezéssel a pályázó automatikusan elfogadja ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden a www.vamagyarorszag.hu oldalt, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére.
Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a pályázó téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a pályázat weboldalán.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely pályázóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a pályázótól, illetve felfüggessze vagy kizárja a pályázót a pályázatból. A tisztességtelen magatartást tanúsító pályázók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a pályázattal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.